NL
  • FR
Inloggen

10 redenen

10 goede redenen om een MYPOM juweel te dragen...

1. Je hebt kinderen

Kinderen dragen geen identiteitsbewijs bij zich, dat is een duidelijke zaak. Daarom zorgen veel ouders er tegenwoordig voor, dat hun kinderen een identificatiearmband dragen, met hun naam en de nodige telefoonnummers in geval van nood, als je kind betrokken is in een ongeluk en geïdentificeerd moet worden om te weten wie de ouders zijn. Bovendien, kan een kind, als het verdwaalt, in paniek raken en zijn telefoonnummer vergeten. Een identificatiearmband geeft de zekerheid dat jouw kind altijd jouw telefoonnummer binnen bereik heeft.

2. Je hebt suikerziekte

Ongeacht of je suikerziekte van type 1 of van type 2 hebt, het dragen van een medische identificatiearmband is cruciaal. De verleners van eerste hulp zeggen vaak dat de wetenschap dat iemand suikerziekte heeft één van de belangrijkste informaties is bij hun aankomst op de plek van een ongeval. Dan kunnen zij een test doen voor de bloedglucosespiegel en insuline of suiker toedienen, waar noodzakelijk, om onmiddellijke hulp te bieden. Zonder deze informatie zou het veel meer tijd kosten om deze hulp te kunnen bieden.

3. Je bent allergisch voor bepaalde geneesmiddelen

Voor mensen die medicijnallergieën hebben, is het raadzaam om een medische identificatiearmband te dragen, ook als er geen sprake is van gezondheidsproblemen. Waarom? Omdat je niet kunt weten op welk moment je in een situatie terecht kunt komen, waarin je niet in staat bent om deze informatie, die voor hulpverleners bepalend is, te verstrekken.

4. Je hebt voedselallergieën

Het doet er niet toe in welke mate je uitkijkt met wat je eet: als je te maken hebt met voedselallergieën, is het risico altijd aanwezig. Het is zeker belangrijk om je omgeving in te lichten dat je last hebt van voedselallergieën, en hen te zeggen hoe ze in een noodgeval moeten reageren, maar het is ook mogelijk dat je een crisis krijgt als je alleen of met onbekenden bent. Een armband met de mededeling, "Allergisch voor zeevruchten / adrenaline injecteren / 18 bellen" geeft aan, dat men in je zakken en je tas op zoek moet gaan naar een adrenalinepen. Zij zullen daardoor eveneens begrijpen dat je reactie dusdanig ernstig kan zijn, dat zij onmiddellijk contact op moeten nemen met de medische noodassistentie.

5. Je hebt epilepsie

Als een volwassene of een kind epileptische aanvallen kan krijgen, dan is het dragen van een medisch identificatiesieraad aan te bevelen. Voor de medische noodassistentie (ambulancepersoneel) kan het een grote hulp zijn om van te voren te weten dat iemand een voorgeschiedenis heeft van epilepsieaanvallen of stuiptrekkingen, want zo begrijpen zij dat het niet gaat om een nieuw symptoom i.v.m. een gebeurtenis, maar eerder om een permanente toestand. Als de epileptische aandoening niet geïdentificeerd wordt, zal het ambulancepersoneel gaan zoeken naar een reden voor de crisis, zoals een hersenletsel, een wond of een andere ziekte.

6. Je hebt de ziekte van Alzheimer

Als een patiënt de ziekte van Alzheimer heeft, kunnen zijn neurologische functies van de ene dag op de andere variëren. De patiënt kan verward zijn en last hebben van geheugenverlies. Iemand die de ziekte van Alzheimer heeft, kan gemakkelijk in verwarring raken, ronddolen en verdwalen. De artsen raden vaak aan om een medische identificatiearmband te dragen voor je naasten die de ziekte Alzheimer hebben, om ze te beschermen als zij verdwalen, en de hulpverleners in te lichten omtrent de mentale toestand van de patiënt.

7.Je hebt een omlegging of bypass van het spijsverteringskanaal ondergaan

Voor patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, wordt ook aanbevolen om een medisch identificatiesieraad te dragen. De noodhulpverleners moeten op de hoogte zijn als iemand een omlegging van het spijsverteringskanaal heeft ondergaan, want voor deze patiënten dient een blinde behandeling met een gastrische neussonde vermeden te worden.

8. Je draagt zorg voor iemand

Als je als enige zorg draagt voor het welzijn van iemand anders (bijv. een ouder die zorg draagt voor een gehandicapt kind, of een kind die zorg draagt voor een ouder met de ziekte Alzheimer), dan is het raadzaam om een medische identificatiearmband te dragen met een telefoonnummer als noodhulpcontact (ICE : In Case of Emergency – In geval van nood). Daarmee kan het ambulance- en noodhulppersoneel de nodige assistentie bieden aan de persoon voor wie jij zorg draagt en contact opnemen met iemand die het van jou over kan nemen om je te helpen.

9. Je bent sportief

Atleten, en vooral wielrenners en hardlopers die buiten, alleen en over lange afstanden trainen, zouden altijd een medische identificatiearmband als identiteitsbewijs moeten dragen, om de rompslomp van papieren tijdens hun training te vermijden.

10. Je hebt een handicap

Mensen die autisme, hersenverlamming, geestelijke achterstand, intellectuele beperkingen, cognitieve stoornissen of een lichamelijke handicap hebben, dragen eveneens vaak een medisch identificatiesieraad. Deze mensen zijn vaak niet bij machte om te spreken of zich correct uit te drukken, en daarom is het belangrijk dat zij een identificatie bij zich dragen, met hun pathologie en de gegevens van een noodhulpcontact. Ook mensen die geen cognitieve stoornissen, maar een lichamelijke beperking hebben, moeten een medische identificatiearmband dragen, zodat het ambulancepersoneel op de hoogte is van hun gezondheidstoestand.

En jij? Draag jij een medische identificatie vanwege een medisch probleem dat niet op de lijst voorkomt? Aarzel dan niet om commentaar voor ons achter te laten!